Jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne domu i kiedy warto to zrobić?

Jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne domu i kiedy warto to zrobić?

Przy planowaniu instalacji fotowoltaicznej niezwykle ważne jest jej dopasowane do budynku mieszkalnego. Warto pamiętać, że moc instalacji PV nie powinna wykraczać poza roczne zapotrzebowanie energetyczne domu. Z tego względu istotną czynnością jest obliczenie przewidywanego zużycia. W jaki sposób wyliczyć roczne zużycie prądu i dlaczego jest to tak ważne?

Czemu służy obliczenie rocznego zużycia energii w gospodarstwie domowym?

Decydując się na montaż paneli słonecznych, stajemy przed kilkoma dylematami. Musimy zastanowić się nad lokalizacją całego systemu, ale także nad jego mocą, która powinna zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne budynku. Aby było to jednak możliwe, niezbędne jest obliczenie przewidywanego rocznego zużycia prądu w budynku. Można to zrobić samodzielnie, jak i przy użyciu narzędzia o nazwie kalkulator fotowoltaiczny. Prawidłowo dobrany system jest w stanie znacząco zredukować wysokość rachunków za prąd, nawet do zera. To właśnie od rocznego zużycia energii zależeć będzie moc instalacji słonecznej, jak i czas zwrotu z inwestycji. Ustalając moc fotowoltaiki, należy też wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • konstrukcja dachu,
  • jego nachylenie i położenie względem stron świata,
  • powierzchnia dachu.

Co wpływa na zużycie energii?

Zużycie energii elektrycznej zależy przede wszystkim od ilości domowników, sposobu systemu ogrzewania obiektu, jak i posiadanych w domu urządzeń. Jeśli chodzi o sprzęty, to na zużycie prądu wpływa czas korzystania z nich, jak i klasa energetyczna. Przed obliczeniem rocznego zapotrzebowania energetycznego, powinniśmy zapoznać się z tabliczkami znamionowymi obecnymi na sprzętach. Znajduje się na ich informacja dotycząca mocy niezbędnej do prawidłowego działania sprzętu. Więcej energii zużywają domy, w których znajdują się podgrzewacze elektryczne czy pompy ciepła.

Jak obliczyć zapotrzebowanie na prąd?

Jak już wcześniej wspomniano, obliczeń można dokonać samodzielnie czy też przy użyciu specjalnych kalkulatorów. Do wykonania obliczeń potrzebne są szczegółowe dane dotyczące wykorzystywanych w domu sprzętów. Pobór energii elektrycznej wyliczamy poprzez przemnożenie mocy sprzętu w kilowatach przez czas jego działania. Taką czynność należy powtórzyć w przypadku wszystkich pozostałych urządzeń. Otrzymane wyniki sumujemy i w ten sposób otrzymujemy dziennie zapotrzebowanie na energię elektryczną. W kolejnym kroku wynik mnożymy przez 30 albo 365 dni, w zależności od tego, czy chcemy obliczyć zużycie miesięczne, czy roczne.

Przykładowo:

Jeśli urządzenie ma moc 150 W, czyli 0,15 kW i korzystamy z niego 2 godziny dziennie, wówczas zużywa ono 0,3 kWh energii elektrycznej. Wynik ten otrzymamy poprzez pomnożenie 0,15 kW x 2h= 0,3 kWh. Otrzymany wynik mnożymy jeszcze przez 365 dni i wychodzi nam, że sprzęt ten generuje zapotrzebowanie na energię elektryczną równą 109,5 kWh.

Obliczenia przeprowadzone dla wszystkich wykorzystywanych w domu sprzętów umożliwią nam wyliczenie całkowitego zapotrzebowania na energię. Co ważne, przemnażając zużycie energii urządzenia przez cenę jej zakupu zależną od wybranej taryfy prądu, możemy też oszacować, ile kosztuje używanie danego sprzętu w ciągu dnia, miesiąca czy roku.

Jak oszacować zużycie prądu w przypadku budowy domu?

Instalacja fotowoltaiczna pojawia się w istniejących od lat obiektach, ale także w nowym budownictwie. W pierwszym przypadku wykonanie obliczeń i dobranie odpowiedniej mocy instalacji nie sprawia trudności. Jeśli dopiero budujemy dom, wówczas dokładnie ustalenie zapotrzebowania na energię jest niemożliwe. Możemy jedynie oszacować planowane zużycie, biorąc pod uwagę to, jakie sprzęty znajdą się w domu oraz to, jak go chcemy ogrzewać. Ważna jest tak samo ilość mieszkańców.

Podsumowując, chcąc wyliczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwie domowym, trzeba poznać moc wszystkich wykorzystywanych w nim sprzętów, jak i czas ich działania. Informacje te pozwolą na wykonanie prostych obliczeń i poznanie poboru energii w obiekcie. Oczywiście, można też skorzystać z kalkulatorów, czy też sięgnąć po pomoc specjalistów od instalacji fotowoltaicznych.

Dodaj komentarz