Jakie PKD należy wpisywać we wniosku przy działalności związanej z fotowoltaiką?

Jakie PKD należy wpisywać we wniosku przy działalności związanej z fotowoltaiką?

W Państwie każda bytność, czy działalność gospodarcza charakteryzuje się tym, że ma styczność z biurokracją. Prywatnie człowiek posiada numer PESEL, tak wykonywane w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej prace mają swoje specjalne, przypisane dla nich kody. W wypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu firmy zajmującej się montażem instalacji związanych z fotowoltaiką, także należy wybrać dla tej działalności odpowiedni kod. Jakie PKD dla fotowoltaiki? Warto dowiedzieć się, które wybrać.

Kod PKD – czym to jest?

PKD jako wyrażenie jest znane od dość dawna wszystkim tym, którzy zdecydowali się i założyli własną działalność gospodarczą. Szerszej rzeszy ludzi do niedawna było ono całkowicie obce, ale zmieniła to pandemia, a ściślej moment wprowadzania tarcz antykryzysowych. Rządzący zdecydowali o przyznawaniu pomocy w ramach tarcz osłonowych tylko konkretnym branżom, a te były z kolei wybierane przez nich właśnie na podstawie głównego kodu PKD. Każdy przedsiębiorca, czy to stolarz, elektryk, czy właściciel serwisu komputerowego jest zobowiązany do podawania kodu PKD ściśle powiązanego z działalnością, jaką prowadzi. Czym ten kod PKD jednak jest konkretniej?

Żeby chociaż w części zrozumieć znaczenie PKD, należy ten skrót rozwinąć. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) została stworzona po to, aby móc łatwiej definiować branże, w jakich prowadzi działalność dane przedsiębiorstwo. PKD pozwala fiskusowi łatwiej kontrolować stawki należnych państwu podatków odprowadzonych przez danego przedsiębiorcę, ale służy nie tylko temu. PKD wymagane jest również podczas tworzenia i prowadzenia różnorakich prognoz oraz analiz gospodarczych, a jak pokazały ostatnie ciężkie dla świata czasy, PKD ułatwia ponadto wytypowanie branż, które ucierpiały w związku z pandemią i potrzebują od państwa pomocowego wsparcia.

Przydatność kodu PKD

W chwili zakładania działalności gospodarczej kod PKD trzeba koniecznie wpisać do wniosku CEIDG-1. Nie inaczej odbywa się to w chwili, kiedy następuje zmiana albo rozszerzenie działalności gospodarczej, gdyż wówczas również trzeba wypełnić podobny wniosek wraz z wpisaniem w odpowiednia rubrykę kolejnego kodu lub kodów. Jest to o tyle użyteczne, że nie wymusza na właścicielach firm zakładania nowych podmiotów gospodarczych dla każdego rodzaju przedsięwzięcia. Jednak firma może bowiem operować na wielu płaszczyznach i w tym celu wystarczy określić nowy dział przedsiębiorstwa nowym kodem PKD. Czy więc przykładowy elektryk może zajmować się montażem instalacji fotowoltaicznych? Może, ale musi mieć w swojej działalności wpisane odpowiednie PKD dla fotowoltaiki.

Instalacje elektryczne a kod PKD

Nie ma chyba miejsca w Polsce, gdzie nie występują w ostatnich latach zauważalne oznaki zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi i kolektorami. Nawet w niewielkich miejscowościach, z pozoru oderwanych od wielkiego świata i najnowszych technologii wiele dachów ozdabiają zarówno kolektory słoneczne do podgrzewania wody, jak i panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Oczywiście nie bez wpływu na ten stan rzeczy ma fakt szerokiego promowania przez państwo tego rodzaju inwestycji oraz umożliwienie obywatelem dostępu do unijnych dotacji do tego typu odnawialnych źródeł energii. Przy tego typu inwestycjach na zwrot części kosztów mogą zresztą liczyć nie tylko właściciele prywatnych domów, ale również gospodarstw rolnych, nie można się więc dziwić ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką,

Wzrost zainteresowania daną branżą wśród konsumentów przeradza się oczywiście na wzrost podaży na tego typu urządzenia i materiały, ale również i na specjalistyczną usługę montażu paneli fotowoltaicznych, instalowania falowników, czy wreszcie podpinania instalacji do sieci, a nawet zajmowania się wszelaką dokumentacja inwestycyjną. Wiele mikro przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w usługach elektrycznych zaczęło w naturalny sposób poszerzać zakres swych usług o montowanie fotowoltaiki, i każdy z nich zmuszony był złożyć wniosek z wpisaniem odpowiedniego dla fotowoltaiki kodu PKD.

Jak wygląda kod PKD w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych?

Każdy kod PKD złożony jest z kilku części składowych. Jak wyglądają człony kodu PKD?

  • pierwsza liczba złożona z dwóch cyfr zakończona kropką;
  • druga liczba złożona z dwóch cyfr zakończona kropką;
  • jedna litera.

Na pierwszą część PKD składają się dwie cyfry określającą wartość liczbową dla charakter prowadzonej działalności. Przy działalności gospodarczej prowadzonej w obrębie budownictwa, trzeba skupić się na znalezieniu przypisanej do niej sekcji F. Tam znajdują się trzy działy, przy czym dla pragnących zajmować się montażem instalacji fotowoltaicznych właściwym będzie numer 43, oznaczający „roboty budowlane specjalistyczne”. Następnie należy się skupić na drugim członie kodu PKD, czyli wyszukaniem pod numerem 43 klasę, a w odniesieniu do członu trzeciego podklasę. Właściwymi w tym wypadku będą klasa 21 z podklasą Z. I własnie taki pełny kod PKD misi zostać wpisany do wniosku, a w każdym razie taki jest stosowany przez większość firm zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznych – kod PKD 43.21.Z oznacza  „wykonywanie instalacji elektrycznych”. Czy jednak to wystarczy?

Kod PKD dla montowania fotowoltaiki – jeden czy więcej?

Kod PKD 43.21.Z obejmuje pełen zakres prac monterskich związanych z panelami fotowoltaicznymi. Jednakże w odniesieniu do fotowoltaiki nie chodzi wyłącznie o elektrykę, a więc fachowe poprowadzenie odpowiedniej ilości przewodów elektrycznych. Firmy montujące fotowoltaikę prowadzą prace wysokościowe, prace wykończeniowe, a także zajmują się serwisowaniem sieci fotowoltaicznej. Dal takiego zakresu prac potrzebna jednak będzie większa liczb kodów PKD.

jakie PKD fotowoltaika

PKD dla fotowoltaiki – jakie wybrać dodatkowo?

Podchodząc do tego typu działalności poważnie i mając na względzie przyszłość firmy decydują się na wybranie więcej niż jednego kodu dla prowadzenia działalności w branży fotowoltaicznej. Jakie PKD dla fotowoltaiki można wpisać do wniosku dodatkowo?

W wypadku firmy, która oprócz samego montażu paneli fotowoltaicznych ma zamiar również zajmować się serwisami instalacji, niezbędny będzie dodatkowy kod 33.14.Z, który oznacza: „naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych”. Jednocześnie wraz z pracami instalacyjnymi często zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych prac, poprawek wykończeniowych, czy odpowiednie tuszowanie przewodów instalacyjnych. Dla tych prac potrzebny jest kod 43.39.Z, a więc „wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych”. Natomiast firmy rozbudowane także do prowadzenia innych prac około budowlanych i montażowych i instalowania innych urządzeń, np. klimatyzacji, potrzebują jeszcze kodu 43.22.Z, czyli „wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych”.

Instalacje elektryczne – nie tylko PKD

Tutaj trzeba mocno i jasno doprecyzować, że przyporządkowanie prowadzenia działalności gospodarczej do konkretnej branży i zakresu robót jest tylko częścią biurokratyczną. To krok pierwszy i ważny do podjęcia się prowadzenia działalności związanej z samodzielnymi pracami montażowymi, ale jednocześnie uwzględnienie instalacji elektrycznych w PKD wcale nie oznacza, że można takie instalacje montować tylko na podstawie tej adnotacji. Aby móc jako przedsiębiorca przeprowadzać montaż instalacji fotowoltaicznych należy posiadać stosowne uprawnienia, które są odzwierciedleniem stanu wiedzy o poprawnym zajmowaniu się montażem tego typu instalacji. Uprawnienia dotyczą przy tym nie tylko samego montażu paneli fotowoltaicznych, ale również towarzyszącego panelom oprzyrządowania i okablowana.

Jakie uprawnienia są potrzebne do montowania instalacji fotowoltaicznych?

Samo wpisanie kodu, ani też i kod oznaczający zawód elektryk nie są uprawnieniem do prowadzenia prac instalacyjnych ani w zakresie fotowoltaiki, ani ogólnie instalacji elektrycznych. Aby móc samodzielnie instalować fotowoltaikę potrzebne są uprawnienia elektryczne SEP kategorii E i D, a do montażu sieci elektrycznej niezbędne są z kolei uprawnienia UDT. Żadnych z tych uprawnień nie otrzymuje się at hoc, ale niezbędne jest uczestnictwo w kursie zakończonym zdaniem odpowiednich egzaminów. Ponadto niezbędne są również zarówno okresowe badania lekarskie, jak i badania wysokościowe, ponieważ prace monterskie dotyczące fotowoltaiki rzadko odbywają się na gruncie, a na wysokościach raczej zawsze powyżej trzech metrów od powierzchni podłoża.

Jeśli przyszły instalator nie ma wiedzy na temat odpowiedniego PKD dla fotowoltaiki, a także i szerszych działalności swojej firmy, zawsze przed złożeniem wniosku CEIDG-1 może po prostu o właściwe PKD zapytać. Nawet jeśli to tylko biurokracja warto zadbać o dobór właściwego kodu i nie tylko ze względu na możliwe problemy z urzędnikami. PKD jest również szansą na znalezienie klientów, gdyż niektórzy szukają fachowców przeszukując właściwe dla nich branże. Pamiętać również należy o PKD nie tylko przy zakładaniu firmy, ale również podczas rozszerzania profilu jej działalności.

Dodaj komentarz