Ile kosztuje 1kWh energii elektrycznej? Ceny prądu w 2022 w Polsce

Ile kosztuje 1kWh energii elektrycznej? Ceny prądu w 2022 w Polsce

Ceny energii elektrycznej zależne są od wielu czynników gospodarczych – na ich wysokość wpływ mają również certyfikaty za emisję CO2 do atmosfery. Aktualne ceny energii wzrosły do rekordowych poziomów. W tym artykule dowiesz się jakie są główne składniki kosztów rachunku za energię elektryczną. Co więcej, dowiesz się o sposobach, które mogą zmniejszyć całkowity koszt energii elektrycznej.

Jesteś tutaj, bo zapewne chcesz dowiedzieć się ile kosztuje prąd i dlaczego rachunki za prąd są coraz wyższe? Musisz mieć na uwadze fakt, że to ile kosztuje 1kWh energii dla gospodarstwa domowego jest oparte na taryfach energetycznych zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), ceny energii elektrycznej dla firm mogą być wyższe – są z reguły zależne od kontraktów na giełdach SPOT i nie podlegają rządowym projektom.

Spis treści poniższego artykułu:

 • Ile kosztuje 1kWh energii elektrycznej?
 • Co składa się na rachunek za prąd?
 • Czym są taryfy energetyczne?
 • Czym jest sprzedaż energii elektrycznej?
 • Czym jest dystrybucja energii elektrycznej?
 • Sposoby na obniżenie rachunku
 • Ile prądu zużywają domowe sprzęty?

energia elektryczna

Ile kosztuje 1kWh energii elektrycznej?

17 grudnia 2021 Urząd Regulacji Energetyki opublikował taryfy energetyczne, które będą obowiązywać w roku 2022. Są one zależne od operatora i tymczasowo obniżonego VAT-u. Poniżej pełne zestawienie.

Ceny 1kWh energii elektrycznej w grupie taryfowej G11 – 5% VAT
Operator Cena za 1kWh (5% VAT)
Tauron 0,64 zł
Energa 0,70 zł
Enea 0,63 zł
PGE 0.68 zł
E.ON 0,59 zł

 

Ceny 1kWh energii elektrycznej w grupie taryfowej G11 – 23% VAT
Operator Cena za 1kWh (23% VAT)
Tauron 0,75 zł
Energa 0,82 zł
Enea 0,74 zł
PGE 0,80 zł
E.ON 0,69 zł
Źródłohttps://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/4004,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html

Co składa się na rachunek za prąd?

Cena energii elektrycznej zależy od wielu czynników, w tym od kosztów produkcji i kosztów uprawnień do emisji CO2. W Unii Europejskiej koszty te stanowią około 60% ceny jaką konsumenci płacą za energię elektryczną. Jest to jedna z głównych przyczyn wzrostu cen energii w całej Europie.

Na cenę energii na giełdzie składają się:

 • Uprawnienia do emisji CO2 wynikające z bieżącej polityki klimatycznej Unii Europejskie – 59%
 • Koszty związanie z produkcją energii (działalność elektrowni) – 26%
 • Efektywność energetyczna (koszty OZE, koszty efektywnościowe wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej) – 8%
 • Koszty po stronie sprzedawców (zatrudnienie, obsługa biura, obsługa klienta) – 6%
 • Akcyza oraz marża sprzedawców – 1%

Na cenę przykładowej faktury w G11 składają się:

 • Sprzedaż energii (jej składnikami na fakturze są: stawka zmienna ceny całodobowa, stawka stała ceny)
 • Dystrybucja energii (jej składnikami na fakturze są: opłata dystrybucyjna zmienna całodobowa, opłata OZE całodobowa, opłata dystrybucyjna stała, opłata końcowa, opłata abonamentowa, opłata mocowa)

Te faktury zależne są głównie od zużycia, ale należy pamiętać, że składnikiem każdej faktury są stałe opłaty dystrybucyjne. Jest to opłata za dostarczenie energii z wykorzystaniem całej sieci energetycznej (linie przesyłowe, słupy wysokiego napięcia, słupy średniego napięcia, trafostacje i finalnie słupy niskiego napięcia)

Czym są taryfy energetyczne?

Taryfa energetyczna to zestawienie cen i stawek opłat za sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej wraz z warunkami ich stosowania.

Wszystkie taryfy energetyczne są jednak zatwierdzane lub odrzucane przez Urząd Regulacji Energetyki. Generalnie, Przedsiębiorstwa, które zajmują się energetyką przygotowują przykładowe taryfy i przedstawiają je Prezesowi URE do zatwierdzenia – odpowiednio do zakresu posiadanych koncesji (zgodnie z art. 47 ust 1 w związku z art.45 ustawy – Prawo energetyczne)

Zatwierdzenia taryf dokonuje Urząd Regulacji Energetyki (URE), rozpatrując wniosek w celu sprawdzenia, czy taryfa przygotowana przez przedsiębiorstwo energetyczne spełnia wymagania określone ustawie “Prawo energetyczne”. Weryfikacji i ocenie podlegają koszty planowane przez dostawcę (np. Tauron, ENEA, PGE) w okresie obowiązywania taryfy. W przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja kosztów wykaże, że firma dostarczająca energię przeszacowała swoje szacunki, wówczas Prezes URE ma prawo odmówić zatwierdzenia taryfy i korzysta z tego prawa w uzasadnionych przypadkach, kierując się zasadą równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców.

Poniżej zestawienie wszystkich taryf energetycznych:

 • G11 – cena energii elektrycznej jest stała przez całą dobę. Zalecana dla domostw, w których nie występują nagłe większe zużycia prądu.
 • G12 – Cena prądu jest niższa w nocy i w określonych godzinach w trakcie dnia. Jest to dobre rozwiązanie jeśli ktoś ogrzewa dom prądem a także pierze czy myje naczynia w zmywarce nocą. Godziny, w których obowiązują strefy czasowe w tej grupie taryfowej określa operator – w przypadku grupy Tauron jest to przedział 22:00 – 07:00 oraz 13:00 – 16:00.

  Przykład G12:

  Okres obowiązywania Strefa standardowa Strefa mniejszych opłat
  1 stycznia – 31 grudnia X godzin w ciągu doby* np. X godzin w ciągu doby* z tego X następujących po sobie godzin z przedziału pomiędzy godzinami 20:00 a 5:00 oraz dwie następujące po sobie godziny z przedziału pomiędzy godzinami 11:00 a 13:00
  *Godziny, w których obowiązują strefy czasowe w tej grupie taryfowej określa operator
 • G12w – Tańszy prąd w określonych porach a także nocami oraz w weekendy.
 • G13 – W tej grupie taryfowej zastosowano podobne rozwiązanie co w przypadku G12, ale wyróżnia ją podział na trzy strefy, w których cena za prąd jest inna.

  Przykład G13:

  Nazwa strefy

  Okres obowiązywania
  Lato* Zima*
  Szczyt przedpołudniowy 7:00 – 13:00 7:00 – 13:00
  Szczyt popołudniowy 19:00 – 22:00 16:00 – 21:00
  Pozostałe godziny doby 13:00 – 19:00 13:00 – 16:00
  22:00 – 7:00 21:00 – 7:00
  *Godziny, w których obowiązują strefy czasowe w tej grupie taryfowej określa operator

Czym jest sprzedaż energii elektrycznej?

Sprzedaż energii elektrycznej to proces, który niekoniecznie wiąże się z dostarczeniem jej do określonego mieszkania – tym zajmuje się głównie dystrybucja i sieć dystrybucyjna z wykorzystaniem słupów i infrastruktury energetycznej.

Sprzedawcy energii zakupują ją na giełdach od podmiotów, które świadczą takie usługi kontraktowe lub od dystrybutorów. Takim sposobem na rynku można spotkać się z wieloma sprzedawcami energii elektrycznej, pytanie jednak Ile kosztuje 1kWh energii elektrycznej? Każdy taki sprzedawca może ustalić swoją cenę indywidualnie, niekiedy mniejsi dostawcy są w stanie zaproponować lepsze warunki finansowe niż duże firmy operujące na rynkach sprzedaży i dystrybucji. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że o ile można zmienić sprzedawcę energii tak nie jest możliwym zmiana dystrybutora (oczywiście w teorii jest to możliwe w sytuacji, gdy operator zechce zrealizować wielomilionową inwestycję w celu dostarczenia prądu do gospodarstwa, którego oficjalnie nie obejmuje zasięgiem). Ważny jest również fakt, ze w sytuacji, gdy klient posiada różnego sprzedawcę i dystrybutora energii to nie może starać się o status prosumenta po zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej.

Podsumowując, sprzedaż energii to tylko umowny proces, który polega na sprzedaży i obsłudze klienta w ramach zakupu (to znaczy, że część tej opłaty jest powiązania z obsługą biura i zatrudnieniem pracowników) zagwarantuje klientowi dostarczenie zakupionej energii, nie jest to jednak proces bezpośrednio związany z dystrybucją energii.

energia elektryczna

Czym jest dystrybucja energii elektrycznej?

System dystrybucji energii elektrycznej to sieć przewodów, kabli i podstacji, które dostarczają energię elektryczną do domów, firm i innych użytkowników. System dystrybucji energii elektrycznej dostarcza energię wytworzoną w elektrowni do odbiorcy końcowego.

Dystrybucja prądu jest końcowym etapem procesu dostarczania energii elektrycznej do klienta. W systemie dystrybucji energii elektrycznej, operator pobiera surową energię elektryczną i dostarcza ją do użytkowników końcowych. Podstacje dystrybucyjne łączą się z małymi liniami przesyłowymi, które obsługują większy obszar, zazwyczaj obszar zakładu energetycznego lub grupę odbiorców obsługiwanych wspólnie przez zakład dystrybucyjny. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) kupują lub wytwarzają energię elektryczną, a następnie dostarczają ją do domów, firm, gospodarstw rolnych i obiektów rządowych na obszarze objętym ich autoryzacją. OSD monitorują i kontrolują napięcia i prąd w swoich systemach w celu zapewnienia bezpiecznej pracy.

Podsumowując, dystrybucja energii elektrycznej to dostarczenie energii do klienta w formie, która umożliwia jej wykorzystanie. To znaczy, że jest to prąd niskiego napięcia, który ma realne zastosowanie. Gdyby do domów trafiała energia prosto z elektrowni wykorzystujących linie przesyłowe to niestety pojawiały by się pożary i śmiertelne wypadki. Prąd, który krąży liniami przesyłowymi, których napięcie jest znacznie wyższe niż sieci wysokiego napięcia jest bardzo niebezpieczny. Dodatkowo ciekawostką jest, że duże zakłady produkcyjne niekiedy na terenie firmy posiadają własne trafostacje, które zmieniają prąd średniego napięcia w energię niskiego napięcia, która może być bezpiecznie wykorzystana w trakcie pracy.

 

Sposoby na obniżenie rachunku

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zaczyna poszukiwać odpowiedzi na pytanie ile kosztuje 1kWh energii elektrycznej co skutkuje rozpoczęciem stosowania sposobów na obniżenie kosztów energii elektrycznej. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ wszystkie te wydatki będą miały swoje odzwierciedlenie w kolejnych rachunkach. Wpływ corocznego wzrostu cen energii elektrycznej może być zmniejszony przez każdego kto podejmie wyzwanie i poszuka rozwiązań. Zwłaszcza jeśli te poniesione wysiłki będą skutkować zmniejszeniem opłat to bez wątpienia podjęte decyzje przyniosą satysfakcję.

Istnieją sposoby, które mogą realnie wpłynąć na finalną opłatę za energię elektryczną. Chodzi przede wszystkim o ekonomiczną gospodarność w domu – oszczędzanie energii elektrycznej, stosowanie odpowiedniej taryfy energetycznej czy też zdecydowanie się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną. Bez wątpienia PV jest ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem, na które zdecydowało się bardzo dużo Polaków.

Fotowoltaika jest kluczowym elementem w dzisiejszym programie rozwiązań energetycznych. Z punktu widzenia konsumenta jest to zaledwie technologia rynkowa, która może być ściśle powiązana z różnymi branżami i łańcuchami gospodarki. Rynek fotowoltaiczny w każdym kraju ma swoje własne cechy szczególne, ale wszystkie one zmieniają się pod silnym wpływem polityki UE w zakresie energii odnawialnych. Z aktualnych zasad prosumenckich można skorzystać do 31.03.2021, później PV będzie obsługiwana z wykorzystaniem nowego procesu naliczania opłat zwanego netbillingiem.

Ile prądu zużywają domowe sprzęty?

Niektóre domowe sprzęty zużywają bardzo dużo energii – szczególnie telewizory czy też monitory komputerowe wyższej klasy. Oszczędzanie można rozpocząć od kontrolowania zużycia energii elektrycznej przez urządzenia, z których na co dzień się korzysta. Nawiązując do pytania odnośnie tego ile kosztuje 1kWh energii elektrycznej można zauważyć, że dzienne zużycie sprzętów, które niekoniecznie muszą pozostawać włączone całą dobę może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Dodaj komentarz