Jak kupić nieruchomość w Czechach

Jak kupić nieruchomość w Czechach

Podczas negocjacji członkowskich dotyczących przystąpienia Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej rząd czeski zobowiązał się do zrównania praw obywateli innych krajów członkowskich Unii z prawami przysługującymi obywatelom Czech. W trakcie negocjacji ustalających warunki wejścia do Unii Europejskiej, Republika Czeska wynegocjowała jednak dwa okresy przejściowe, których celem było czasowe ograniczenie możliwości zakupu nieruchomości przez obywateli innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Pierwszy ze wspomnianych okresów przejściowych trwał 5 lat i skończył się z dniem 1 maja 2009 roku. Dotyczył nabywania nieruchomości, które nie są przeznaczone na główne miejsce zamieszkania danej osoby (obiekty rekreacyjne, altany, domki letniskowe, itp.).

Drugi okres przejściowy, ustanowiony na 7 lat, dotyczył nabywania ziemi rolniczej oraz terenów leśnych i zakończył się z dniem 1 maja 2011 r. W związku z powyższym od 1 maja 2011 r. obywatele pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polacy, mogą kupować nieruchomości w Republice Czeskiej bez żadnych ograniczeń.

Kwestie dotyczące zakupu nieruchomości przez cudzoziemców reguluje § 17 „Prawa dewizowego” („Devizový zákon”) – w skrócie DevZ.

Opłaty i podatki związane z zakupem nieruchomości w RCz.

Opłaty obowiązkowe:
1. Opłata administracyjna związana z przyjęciem wniosku o rozpoczęcie postępowania przed urzędem katastralnym = 500 koron.

2. Opłaty związane z potwierdzeniem za zgodność odpisów umów = 1000 koron.

Na stronach urzędu katastralnego przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić własność nieruchomości.

Zakup nieruchomości w Republice Czeskiej odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem biura nieruchomości. W takiej formie sprzedawanych jest ponad 90% nieruchomości.

Zakup i sprzedaż nieruchomości odbywa się zawsze na podstawie pisemnej umowy. Umowa wraz z wnioskiem o zmianę prawa własności musi zostać złożona we właściwym miejscowo urzędzie katastralnym.
Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości powinna zawierać:
– wskazanie stron – kupującego oraz sprzedającego,
– jednoznacznie określony przedmiot zakupu i sprzedaży,
– cenę zakupu,
– sposób i termin zapłaty,
– datę przekazania nieruchomości oraz urzędowo poświadczone podpisy (w przypadku, gdy umowa nie została sporządzona przez notariusza lub adwokata).

Jeśli zastanawiają się Państwo nad zakupem, proszę wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

Zakup nieruchomości  w wielu przypadkach (nie licząc atrakcyjnych miejscowości turystycznych czy dużych miast) jest korzystniejszy niż w Polsce.

Średnie powierzchnie użytkowe mieszkań i domów w Czechach są większe od naszych.

Duża część mieszkań czy domów w szczególności w rejonach przygranicznych jest tańsza niż takie same po Polskiej stronie, ale gro z nich nadaje się do mniejszego lub większego remontu

Prosimy sprawdzić formę własności oraz własność w urzędzie katastralnym.

Zakup na kredyt hipoteczny w Czechach jest możliwy dopiero po 3 rozliczeniach rocznych podatku w Czechach, w zamian można korzystać z preferencyjnych kredytów, przy których wymagane jest jedno roczne rozliczenie na terenie Republiki Czeskiej.

W przypadku pytań chętnie udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania związane z zakupem nieruchomości w Czechach.

Wyszukamy dla Państwa najbardziej ciekawe nieruchomości na podstawie zalecanych założeń. Pomożemy w kontakcie z biurem nieruchomości,  umówimy spotkania z możliwością oglądnięcia nieruchomości,  a także później po zakupie przepisanie energii, załatwienie formalności meldunkowych oraz innych niezbędnych rzeczy. Przygotujemy niezbędne dokumenty.