Niwelacja terenu – ważne i popularne roboty ziemne Kwidzyn i okolice

Niwelacja terenu – ważne i popularne roboty ziemne Kwidzyn i okolice

Budowa wszelkiego rodzaju obiektów, w tym również budowa drogi, oznacza konieczność wykonania tzw. niwelacji terenu. Czynność ta polega na wyrównaniu działki. Pierwszym etapem prac jest wyznaczenie wysokości pomiędzy punktami działki. Następnie przechodzi się do wyprofilowania, czyli usunięcia nadmiaru ziemi lub uzupełnienia braków.

Niwelację terenu najlepiej zlecić doświadczonemu profesjonaliście, takiemu jak firma Szczucki. Firma wykonuje roboty ziemne Kwidzyn i okolice z niezwykłą starannością i zawsze na czas.

Czy do wykonania niwelacji terenu niezbędne jest pozwolenie?

Niwelacja terenu to rodzaj prac, których nie zalicza się do robót budowlanych. Z tego powodu nie jest wymagane na nie pozwolenie. Od reguły są jednak wyjątki. Jeśli niwelacja terenu jest pracą przygotowawczą, wtedy przed jej wykonaniem należy uzyskać pozytywną decyzję na rozpoczęcie prac budowlanych. Jeżeli tego nie dopilnujesz, wówczas nadzór budowlany może na Ciebie nałożyć karę grzywny.

Jak powinna przebiegać niwelacja terenu – roboty ziemne Kwidzyn?

Etap pierwszy – wywóz humusu

Niwelacja terenu to nie tylko wyznaczenie odpowiednich punktów na danym terenie i wyrównanie nadmiaru ziemi lub jej dosypanie. Są to nieco bardziej skomplikowane czynności. Roboty ziemne zawsze rozpoczynają się one od usunięcia wierzchniej warstwy ziemi – humusu, czyli urodzajnej części podłoża.

Co dzieje się z usuniętą ziemią? Trafia w wyznaczone miejsce, skąd może zostać z powrotem przywieziona na plac budowy. Na przykład w celu wykorzystania jej do siewu trawy. Z uwagi na właściwości i skład humus jest najlepszym rodzajem ziemi, który sprzyja wzrostowi roślin.

Etap drugi – nadanie kształtu terenowi

Kolejny etap to nadanie kształtu terenowi. Do tej części prac najczęściej wykorzystuje się koparki, spycharki oraz koparko-ładowarki. Wybór maszyny uzależnia się od ukształtowania terenu.

Gdy roboty ziemne zostaną ukończone, wówczas należy wezwać geodetę. Wykona on pomiary geodezyjne przy pomocy dostosowanych do tego urządzeń.

Etap trzeci – właściwa niwelacja terenu

Po wyznaczeniu pasów prac, niezbędnych do podzielenia pracy na etapy, przechodzi się do właściwej niwelacji terenu z użyciem maszyn. Co ciekawe, nowoczesny sprzęt pozwala operatorowi maszyny na uzyskanie podglądu 3D. Obraz umożliwia szybkie i wygodne tworzenie różnych powierzchni – od gładkich i płaskich, aż po pochyłe.

Ostatni etap – powrót humusu

Gdy teren zostanie już w całości ukształtowany, wówczas humus, czyli wcześniej wywieziona urodzajna ziemia, wraca na swoje miejsce. Oznacza to zakończenie prac związanych z niwelacją terenu. Wtedy można przejść do kolejnych etapów budowy planowanego obiektu, domu lub drogi.

Niwelacja terenu to usługa, której cena zależna jest od powierzchni ziemi przeznaczonej do wyrównania. Aby dowiedzieć się, ile to kosztuje, należy zgłosić się do firmy świadczącej takie usługi. Na podstawie wizji lokalnej możliwa będzie wycena. Po jego akceptacji zostanie ustalony harmonogram prac.

Dodaj komentarz