Czy opłaca się fotowoltaika na nowych zasadach?

Czy opłaca się fotowoltaika na nowych zasadach?

Fotowoltaika, czyli produkcja energii elektrycznej za pomocą paneli słonecznych, stała się jednym z najważniejszych tematów w dziedzinie energetyki odnawialnej. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój tej technologii, a także zmiany w zasadach jej wsparcia. Czy opłaca się fotowoltaika na nowych zasadach?

Energetyka słoneczna w Polsce

Polska, mimo że nie jest jednym z krajów słynących z wielkiej ilości dni słonecznych, ma duży potencjał do wykorzystania energii słonecznej. Rozwinięcie fotowoltaiki napotykało jednak na pewne bariery, takie jak wysoki koszt inwestycji czy skomplikowane procedury związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

W ostatnich latach sytuacja ta uległa zmianie. Polska wprowadziła szereg nowych przepisów i programów wsparcia, które sprawiły, że fotowoltaika stała się atrakcyjniejszą opcją dla mieszkańców i firm.

Opłacalność inwestycji

Opłacalność inwestycji w fotowoltaikę zależy od wielu czynników, w tym od lokalizacji, kosztów instalacji i cen energii elektrycznej. Jednak ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalną formą produkcji energii. Dlaczego warto postawić na fotowoltaikę? 

  • Niskie koszty instalacji. Cena paneli słonecznych i innych komponentów systemu fotowoltaicznego systematycznie spada. To oznacza, że koszty inwestycji są niższe niż kiedykolwiek wcześniej.
  • Programy wsparcia. Polski rząd wprowadził różne programy wsparcia, takie jak tzw. “Mój Prąd”, który oferuje dotacje na instalację paneli słonecznych. Dzięki nim zwrot z inwestycji jest szybszy.
  • Oszczędności na rachunkach. Instalacja fotowoltaiczna pozwala na wyprodukowanie własnej energii elektrycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. To oznacza, że inwestycja zwraca się z czasem.
  • Sprzedaż nadwyżek. Jeśli produkujesz więcej energii, niż zużywasz, możesz ją sprzedać do sieci elektroenergetycznej. To dodatkowy sposób na generowanie dochodu.
  • Ekologia. Wykorzystywanie energii słonecznej jest ekologiczne i przyjazne dla środowiska, co ma znaczenie zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa jako całości.

Kwestia zwrotu z inwestycji

Zwrot z inwestycji w fotowoltaikę zależy od wielu czynników. Jednak przeważnie możemy się spodziewać, że inwestycja ta zwróci się w ciągu kilku lat. Długoterminowe, korzyści finansowe związane z fotowoltaiką są natomiast znaczące. Inwestycja może przynosić zyski przez wiele lat.

Warto jednak pamiętać, że zwrot z inwestycji jest uzależniony od lokalizacji i ilości wytworzonej energii. Miejsca o większym nasłonecznieniu mogą oczekiwać szybszego zwrotu z inwestycji.

Fotowoltaika — jakie są nowe zasady 2023 systemu rozliczeń z PV w Polsce?

Montaż instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 50 kW, czyli typowej domowej instalacji PV, jest obecnie związany z systemem rozliczeń netto. W tym systemie zarówno indywidualni, jak i zbiorowi prosumenci “współdzielą” nadwyżkową energię elektryczną wyprodukowaną przez swoją instalację z lokalnym zakładem energetycznym. Dochód z tej sprzedaży zostaje przekształcony w depozyt, który może być później wykorzystywany do zakupu energii elektrycznej, na przykład wieczorami.

Twoje rachunki za prąd będą zależały od wielkości sprzedaży prądu z twojego systemu fotowoltaicznego oraz od tego, ile energii wykorzystasz na własne potrzeby, zamiast pozyskiwać ją od dostawcy. Istotnym czynnikiem jest również łączna moc zainstalowana na dachu oraz ewentualne zastosowanie magazynu energii, który może zwiększyć ilość darmowego prądu dostępnego do samodzielnego zużycia.

Net-billing, który obowiązuje prosumentów OZE, będzie ewoluował:

Przez cały 2023 rok i aż do 30 czerwca 2024 ceny sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki będą określane na podstawie średniej ceny z poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że będą zmienne i można je sprawdzić na TGE (Towarowej Giełdzie Energii).

Od 1 lipca 2024 r. ceny sprzedaży energii z PV będą ustalane na podstawie stawek godzinowych, co oznacza, że będą bardziej dynamiczne

Dodaj komentarz