Jak wydobywa się gaz ziemny?

Jak wydobywa się gaz ziemny?

Gaz ziemny, jako kluczowe źródło energii, odgrywa istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych na całym świecie. Proces jego wydobycia jest skomplikowany i obejmuje kilka kluczowych etapów, zaczynając od poszukiwań po dostarczenie gotowego produktu do konsumentów. Jak wydobywa się gaz ziemny? 

Eksploracja i badania sejsmiczne

Proces wydobycia gazu ziemnego rozpoczyna się od identyfikacji potencjalnych jego złóż. Geolodzy i inżynierowie przeprowadzają badania sejsmiczne, używając fal dźwiękowych, aby zobaczyć, jakie warstwy skalne znajdują się pod powierzchnią ziemi. Te badania pozwalają na stworzenie trójwymiarowych map, na podstawie których można zidentyfikować obiecujące obszary do dalszych badań.

Wiercenia geologiczne 

Kiedy obiecujące obszary są zlokalizowane, następuje etap wierceń geologicznych. Wiertła są używane do wiercenia na znaczną na głębokość, sięgając warstw, gdzie potencjalnie znajduje się gaz ziemny. Specjalne rury wiertnicze są instalowane w celu zabezpieczenia otworu przed zapadnięciem się i zanieczyszczeniem.

Jak wydobywa się gaz ziemny ? Ekstrakcja gazu 

Gdy wiercenie osiągnie odpowiednią głębokość, a złoże gazu zostanie odkryte, zaczyna się proces ekstrakcji. W przypadku gazów niekonwencjonalnych, takich jak gaz łupkowy, stosuje się hydrauliczne szczelinowanie, czyli wstrzykiwanie wody, piasku i chemikaliów pod dużym ciśnieniem w celu spowodowania pęknięcia skał oraz uwolnienia gaz. W przypadku gazów konwencjonalnych, wystarczy często samo ciśnienie złoża.

Po wydobyciu gazu ziemnego, musi być on dostarczony na powierzchnię. Do tego używa się specjalnych urządzeń i rur transportowych. Służą one do zbierania i przesyłania gazu do stacji przetwarzania. Tam jest on przefiltrowany z zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór i woda, aby spełniać standardy jakościowe.

Przetwarzanie i magazynowanie gazu ziemnego

Po oczyszczeniu gaz ziemny może być poddany różnym procesom przetwarzania w zależności od jego przeznaczenia. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy gaz ma być używany jako surowiec chemiczny, mogą być stosowane dodatkowe procesy, takie jak procesy chłodzenia czy frakcjonowania. Magazynowanie gazu ziemnego odbywa się w specjalnych zbiornikach podziemnych lub naziemnych, gdzie może być przechowywany do momentu dostarczenia na rynek.

Transport i dystrybucja

Ostatnią fazą jest transport gazu ziemnego do miejsc, gdzie jest potrzebny. Może to obejmować przesyłkę gazociągami, tankowcami lub nawet konwersję gazu na ciekłe paliwo (LNG) w celu umożliwienia jego transportu na większe odległości. Po dotarciu na miejsce przeznaczenia gaz jest dystrybuowany do odbiorców, zarówno przemysłowych, jak i domowych.

Wydobywanie gazu ziemnego to złożony proces, który wymaga zaawansowanych technologii, skomplikowanych procesów i przestrzegania surowych norm bezpieczeństwa środowiskowego. Jednakże, dzięki postępowi technologicznemu, przemysł ten jest w stanie efektywnie dostarczać ważne źródło energii na potrzeby społeczeństwa.

Ile gazu potrzebują Polacy?

W minionym roku zużyliśmy 18 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Pomimo że większość gazu importujemy z Rosji, USA, Kataru i Norwegii, rocznie wydobywamy około 4 miliardy metrów sześciennych z własnych złóż, co stanowi około 20% naszego ogólnego zapotrzebowania. Głównymi odbiorcami surowca są sektory energetyki, przemysłu stalowego, rafinerii, hut i zakładów azotowych. Część wydobywanego gazu w Polsce jest przechowywana, co umożliwia jego wykorzystanie w przypadku wzrostu zapotrzebowania.

Dodaj komentarz