Własne mieszkanie

Własne mieszkanie

Wielu młodych ludzi marzy o posiadaniu własnego mieszkania lub domu. Niejednokrotnie nie posiadają oni zgromadzonych odpowiednich środków, aby móc samodzielnie sfinansować zakup upragnionego lokalu. Decydują sie oni często na kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, dzięki któremu mogą korzystać z własnych czterech ścian, a jednocześnie rozłożyć spłatę wobec banku na lata. Jednym z rozwiązań wspomagających młode osoby w pozyskaniu własnego mieszkania jest Program “Rodzina na Swoim”.

Został on wprowadzony przez Sejm poprzez Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1354 z późniejszymi zmianami). Polega on na dopłatach państwa do oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Wprawdzie żeby skorzystać z tego programu, pewne warunki dotyczące kredytobiorcy oraz mieszkania musza zostać spełnione, niemniej jednak, program ten stanowi niewątpliwie godne uwagi rozwiązanie. Projekt skierowany jest do rodzin, to jest osób samotnie wychowujących dzieci oraz małżeństw. Od 31 sierpnia 2011 o kredyt mogą się starać: małżeństwa w których choć jeden z małżonków nie ukończył 35 lat, osoba samotnie wychowująca dziecko (dziecko małoletnie lub dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, lub dziecko uczące się, do ukończenia przez nie 25 roku życia) – bez limitu wieku dla kredytobiorcy oraz inna osoba nie pozostająca w związku małżeńskim (tzw. singiel), która nie ukończyła 35 lat. Uzyskany kredyt może być przeznaczony na zakup lokalu na rynku pierwotnym (nowy obiekt) lub wtórnym (na przykład mieszkanie do remontu). Osoby, które chciałyby uzyskać opisywany kredyt preferencyjny nie mogły być wcześniej stroną przy udzielaniu innego kredytu preferencyjnego otrzymanego w ramach programu „Rodzina na swoim”. Dopłatę można otrzymać tylko jeden raz. W drodze do celu jakim jest preferencyjny kredyt hipoteczny należy spełnić poniżej przedstawione warunki:

osoba starająca się o kredyt z dopłatą musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny;

– lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

– powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego nie może być większa niż 75 metrów kwadratowych;

– powierzchnia użytkowa kredytowanego domu jednorodzinnego nie może być większa niż 140 metrów kwadratowych.