Roboty ziemne Olsztyn – ile kosztują? 

Od wykonania robót ziemnych zaczyna się każda inwestycja, zarówno podziemna, jak i naziemna. W związku z tym każdy inwestor zadaje sobie pytanie, jaki jest ich koszt. Jednak odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i trudno uzyskać jednakowy cennik. Co więc ma wpływ na cenę robót ziemnych? Zobacz, na co zwrócić uwagę. 

Roboty ziemne – jaka jest klasyfikacja? 

Roboty ziemne to podstawowe prace budowlane, które polegają na odpowiednim przygotowaniu gruntu. Możemy wyróżnić trzy rodzaje robót ziemnych, w tym porządkowe, podstawowe i wykończeniowe. Porządkowe roboty ziemne mają funkcję przygotowawczą. W tym przypadku chodzi o przygotowanie gruntu pod dalsze prace. Usuwa się więc zbędne elementy roślinne, na przykład darninę, starodrzewy, krzewy, czy korzenie.

Kolejnym rodzajem są roboty ziemne podstawowe. Do nich zalicza się makroniwelację i niwelację, a także wykopy szeroko i wąsko-przestrzenne pod obiekty budowlane, rowy, drogi i instalacje. Do robót ziemnych podstawowych należy także wykonanie nasypów oraz zasypek i podsypek. Trzecią możliwością są roboty wykończeniowe. Te polegają na wyrównywaniu dna wykopów oraz wykonywaniu wykopów pod fundamenty.

Ile kosztują roboty ziemne Olsztyn? 

Cena robót ziemnych jest zależna od wielu czynników. Ciężko więc jednoznacznie określić, jaki jest i koszt. Na cenę wpływ ma przede wszystkim zakres wykonywanej pracy, ale także lokalizacja, warunki gruntowe, oraz rodzaj wykorzystywanego sprzętu. Choć więc uzyskanie ceny jest trudnym zadaniem, możesz zdecydować się na bezpłatną wycenę. Specjaliści dojadą na miejsce prac i ocenią, ile takie roboty ziemne mogą kosztować w określonym przypadku. Wszelkie koszty i zakres działań przedstawione są inwestorowi w wycenie robót ziemnych.

Jaka jest definicja robót ziemnych? 

Roboty ziemne Olsztyn charakteryzuje się jako podstawowe lub pomocnicze prace budowlane. Jedno jest pewne, pojawiają się przy każdej inwestycji, tylko czasem na różnych etapach. Głównym celem robót ziemnych jest przygotowanie gruntu zgodnie z dokumentacją projektową. Związane są więc z wydobyciem gruntu lub przemieszczeniem go w inne miejsce oraz nadaniem mu oczekiwanego kształtu.

Do robót ziemnych wykorzystuje się specjalne maszyny, takie jak koparki, ładowarki, spycharki, zrywarki, równiarki, zgarniarki oraz walce i ubijarki. To właśnie w zależności od sprzętu wykorzystanego przy budowie będzie się wahać cena robót ziemnych. Każdy plac budowy jest wyceniany indywidualnie, więc jeśli chcesz poznać szczegółowe koszty, to umów się na bezpłatną wycenę.