Ogrzewane piwnice

Ogrzewane piwnice

Brak odpowiedniej izolacji termicznej w piwnicach może mieć bardzo przykre konsekwencje – dotyczy to w szczególności piwnic ogrzewanych. Nawet jedna piąta całego ciepła z budynku może przez to zostać stracona.

Jeśli planujemy zagospodarować piwnicę, urządzając w niej na przykład garaż, saunę, lub warsztat, warto wiedzieć, ze tylko odpowiednia termo- i hydroizolacja sprawi, że będziemy mogli bez przeszkód korzystać z tych pomieszczeń. Oprócz samego faktu istnienia warstwy termoizolacyjnej, ważna jest także jej grubość. W przeciwnym razie grozi nam kondensacja powierzchniowa.

Kwestie te istotne są także w budynkach niepodpiwniczonych. Jeśli chcemy uniknąć powstawania mostków termicznych w miejscu zetknięcia się ścian z podłogą, pamiętajmy o odpowiednim ociepleniu fundamentów od zewnątrz.

Odpowiednia izolacja termiczna przegród budynku może się przyczynić do znacznych oszczędności, co jest szczególnie istotne w dobie rosnących kosztów ogrzewania. Warto zacząć od podstaw, czyli fundamentów. Jeśli projekt izolacji wdrożymy na etapie budowy, będziemy mogli zaadaptować podziemia w dowolny sposób, już po wzniesieniu obiektu, bez konieczności przebudowy.

Najlepszym sposobem na skuteczną ochronę cieplną fundamentów budynku jest izolacja obwodowa. Polega ona na zabezpieczeniu ich w sposób ciągły od zewnątrz, bez tworzenia się mostków termicznych. W ten sposób nie tylko zabezpieczymy konstrukcję ściany przed działaniem niskich temperatur, ale także sprawimy, że para wodna nie będzie gromadzić się w przegrodach, ani od wewnątrz pomieszczenia. To nie koniec zalet termoizolacji obwodowej. Dzięki jej zastosowaniu unikniemy także uszkodzeń mechanicznych warstwy hydroizolacyjnej.

Jak zatem widać, jakość termoizolacji obwodowej znacząco wpływa także na hydroizolację budynku. Jej brak lub niestaranne wykonanie może przyspieszyć proces degradacji ścian budynku na skutek wnikania wody, w której rozpuszczone są różnego rodzaju substancje organiczne i sole mineralne. Warunki panujące przy gruncie są dosyć trudne (duża wilgoć, naprzemienne zamarzanie i odmarzanie, ruchy gruntu itp.), zatem materiał służący do wykonania izolacji obwodowej musi być bardzo wytrzymały. Istotne są tez jego parametry fizyczne i mechaniczne.