Rodzaje dachów w domach jednorodzinnych

Rodzaje dachów w domach jednorodzinnych

Dach przykrywa budynek i chroni jego wnętrze przed szkodliwym wpływem opadów atmosferycznych i zmieniającej się temperatury. Nie bez znaczenia jest jednak także jego estetyka – projekt dachu ma olbrzymie znaczenie dla wyglądu całego budynku.

Nieco inną konstrukcję od dachu ma stropodach. W dachu ustrój nośny może być płaski lub przestrzenny, podczas gdy w stropodachu rolę ustroju nośnego pełni strop ostatniej kondygnacji. Ustrój nośny musi być wykonany z materiału bardzo trwałego, charakteryzującego się zarazem sztywnością i elastycznością. Jest to ważne, gdyż dach musi być kształtowany zgodnie z oczekiwaniami architektonicznymi i wymogami eksploatacji danego budynku. Na to, jaki dach wybierzemy, wpływ ma wiele czynników – między innymi rozpiętość podpór, rodzaj obciążenia, oraz funkcja, jaką będzie pełnił projekt domu.

Dachy strome

Bardzo popularnym dachem jest dach stromy. Definiuje się go jako wielowarstwową przegrodę, nachyloną pod dużym kątem do poziomu. Jego zastosowanie pomaga uzyskać dodatkową powierzchnię do zagospodarowania – czyli poddasze. To, jak chcemy urządzić poddasze wpływa na układ warstw w przegrodzie dachu. Najczęściej spotykany jest jednak standardowy układ warstw, składający się z:

Dachy płaskie

Strop nad najwyższą kondygnacją (czyli stropodach), pełnie taką samą funkcję jak dach, czyli okrywa budynek i chroni go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zazwyczaj ma on budowę warstwową i składa się z:

Ich kolejność, w zależności od rodzaju systemu, może być różna. Jeśli chodzi o czynniki, które mogą wpłynąć na trwałość stropodachu, możemy je podzielić na czynniki trwale niszczące i obniżające jego trwałość. Do pierwszej grupy zaliczamy:

Do drugiej grupy natomiast należą:

Im mniejsza będzie ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń, tym dłużej będziemy mogli cieszyć się estetycznym i funkcjonalnym stropodachem. Wybór konstrukcji stropodachu powinien być uzależniony od zawartości wilgoci w powietrzu i ciśnienia pary wodnej w pomieszczeniu. Para wodna może bowiem skraplać się zarówno na zewnątrz konstrukcji, jak i w poszczególnych warstwach dachu.

Pod względem konstrukcyjnym stropodachy dzielimy na wentylowane oraz pełne niewentylowane. Ten drugi rodzaj możemy podzieli dodatkowo na stropodachy w systemie tradycyjnym i odwróconym.