Karta informacyjna przedsięwzięcia a budowa domu

Karta informacyjna przedsięwzięcia a budowa domu

Dom w lesie lub na pustej łące, to marzenie niejednej osoby. Jednak realizacja takiego projektu wymaga wielu przygotowań i pozwoleń. Trzeba mieć na uwadze, że budowanie domu na terenach naturalnych jest ingerencją w środowisko, a ta z kolei wymaga specjalnego zezwolenia. Zobacz kiedy potrzebujesz kartę informacyjną przedsięwzięcia przy budowie domu. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co to jest?

Karta informacyjna przedsięwzięcia, w skrócie KIP, to dokument, który zawiera najważniejsze dane na temat planowanej przez nas inwestycji. Jakie będzie jej przeznaczenie, jakie materiały zostaną wykorzystane do budowy, jaki teren obejmie itp. KIP dołącza się do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, która jest niezbędną przy inwestycjach mogących mieć znaczny wpływ na otaczające je środowisko. Dom jednorodzinny do takich inwestycji również jest zaliczany. Szczególnie jeśli budujemy go na dzikiej działce, którą zamieszkują różnego rodzaju zwierzęta i porastają chronione rośliny. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia w Obszarach Natura 2000

Obszary Natura 2000 to tereny chronione na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej. Powstały żeby chronić specjalne siedliska ptaków oraz innych zwierząt i rośliny. W Polsce Obszary Natura 2000 obejmują słone łąki śródlądowe, niektóre murawy i torfowiska oraz lasy łęgowe, czyli te występujące nad rzekami lub innymi zbiornikami wodnymi. 

Obszary wchodzące w skład Natura 2000 mają konkretne ograniczenia. Muszą być zachowane w stanie naturalnym lub półnaturalnym, w zależności od występujących tam gatunków. Natomiast planowana inwestycja, w tym przypadku dom jednorodzinny nie może powodować pogorszenia stanu środowiska. W tym właśnie celu przeprowadza się inwentaryzację terenów i sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Kto sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia? 

Teoretycznie nie ma żadnych regulacji prawnych, kto powinien przygotować KIP. Dlatego możemy zrobić to sami. Jednak fakt jest taki, że dużo bezpieczniej jest skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak np. karta inwentaryzacja przedsięwzięcia Bydgoszcz.  Dlaczego? Karta informacyjna przedsięwzięcia jest bardzo szczegółowym i obszernym dokumentem. Żeby ją przygotować trzeba mieć specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Sporządzając KIP samodzielnie bardzo łatwo o pomyłkę lub niedopatrzenie. W takim przypadku będziemy musieli uzupełnić dokument, a to przekłada się na dłuży czas oczekiwania na wydanie decyzji. Dlatego jeśli mamy taką możliwość, to budując dom na specyficznym terenie warto skorzystać z pomocy specjalisty w przygotowywaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Dodaj komentarz