Wymiennik ciepła. Mechanizm działania

Wymiennik ciepła. Mechanizm działania

Pod pojęciem wymienników ciepła rozumie się bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę urządzeń różniących się między sobą budową oraz zastosowaniem w różnych dziedzinach przemysłu. Wymienniki są powszechnie stosowane w domach – jest to popularne rozwiązanie, która pozwala na znaczne oszczędności związane z ogrzewaniem lub chłodzeniem lokalu. Wreszcie, to dzięki wymiennikom ciepła mamy dostęp np. do ciepłej wody. Dowiedz się więcej o wymiennikach ciepła w poniższym artykule.

Czym jest i w jaki sposób funkcjonuje wymiennik ciepła? Mechanizm działania

Generalnie, wymiennik ciepła jest urządzeniem odpowiadającym za wymianę ciepła między co najmniej dwoma różnymi płynami.

Mechanizm funkcjonowania wymiennika ciepła nie jest szczególnie skomplikowany. W urządzeniu tym dochodzi do wymiany ciepła między płynami o różnej temperaturze z wykorzystaniem zjawisk: przewodzenia oraz konwekcji – zgromadzony płyn o wysokiej temperaturze przekazuje energię do ścianki/powierzchni rurki. Następnie, energia cieplna jest przewodzona i dostarczana do zimnego płynu.

Wymienniki ciepła – rodzaje

Istnieje wiele kryteriów podziału wymienników ciepła. Niektóre z nich to:

  • zasada działania. Wyróżniamy tu: wymienniki przeponowe (rekuperatory), wymienniki o działaniu bezpośrednim (mieszalniki) oraz regeneratory;

  • budowa wymiennika (wymienniki: spiralne, płytowe, pojemnościowe);

  • rodzaj czynnika (wymienniki typu: ciecz-gaz, gaz-gaz, ciecz-ciało stałe oraz ciecz-ciecz).

Wymienniki ciepła – najczęstsze zastosowanie

Wymienniki ciepła, jak już wspomniano, mają szerokie zastosowanie i są wykorzystywane m.in. w urządzeniach chłodzących, gdzie są istotnym elementem odpowiadającym za prawidłowe funkcjonowanie całego systemu. Ponadto, są one stosowane również w instalacjach klimatyzacji (możliwe jest dzięki nim utrzymanie określonej temperatury) oraz w urządzeniach wentylacyjnych, dzięki czemu ułatwione jest odzyskiwanie energii cieplnej wyprowadzonej na zewnątrz.

Wymienniki wchodzą także w skład instalacji centralnego ogrzewania (CO), ciepłej wody użytkowej oraz systemach termicznych i geotermicznych.

Dodaj komentarz