Kiedy będzie trzeba sporządzić opinię ornitologiczną?

Kiedy będzie trzeba sporządzić opinię ornitologiczną?

Są takie przypadki, w których sporządzenie opinii ornitologicznej przed rozpoczęciem inwestycji nie będzie naszą decyzją, a będzie wręcz obowiązkiem. Wynika to z faktu, że na terenach miejskich wszystkie ptaki (a także, co również warto wiedzieć, nietoperze) objęte są ochroną gatunkową, a, jeśli nie jesteśmy ekspertem, łatwo możemy zrobić im krzywdę podczas budowy lub remontu. W takim razie, przy jakich inwestycjach najczęściej sporządza się opinię ornitologiczną? Kto się tym zajmuje i ile taka opinia kosztuje? Odpowiadamy!

Kiedy przyda się opinia ornitologiczna?

Profesjonalna opinia ornitologiczna może przydać się przy wszystkich inwestycjach, przy których ryzykujemy, że zniszczymy gniazda ptaków lub nawet zagrozimy ich zdrowiu lub życiu. Trzeba wskazać, że fakt, iż nie widzimy w danym miejscu ptaków (na przykład na strychu), nie oznacza, że nie ma ich w jakichś zakamarkach, podobnie jest z nietoperzami. Brak wiedzy o siedlisku ptaków na określonym obszarze nie jest wystarczającym wytłumaczeniem, biorąc pod uwagę wspomnianą na początku ochronę gatunkową.

Kilka rodzajów inwestycji, przy których opinia ornitologiczna Bydgoszcz będzie potrzebna praktycznie zawsze, to wycinka drzew (ponieważ mogą się na nich znajdować cenne gniazda ptaków), budowa lub przebudowa drogi (ponieważ w jej ramach również wycina się często drzewa, a także krzewy) oraz termoizolacja bądź modernizacja nieruchomości.

Szczególnie w tym trzecim przypadku wiele osób zapomina o obowiązku sporządzenia opinii, czym potencjalnie naraża się na kosztowną karę, jeśli okaże się, że w toku realizacji inwestycji dojdzie do skrzywdzenia zwierząt.

Oczywiście, nie wszystkich zniszczeń da się w stu procentach uniknąć, nawet mimo największych chęci. Dlatego też powinien zostać sporządzony plan kompensacji przyrodniczej, w którym zostanie dokładnie określone, jakie kroki musimy podjąć, aby wynagrodzić naturze szkody, które spowodowała realizacja projektu.

Kto powinien sporządzać opinię ornitologiczną?

Sporządzenie opinii ornitologicznej powinno się powierzyć komuś, kto ma w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że opinia została sporządzona bezbłędnie i zgodnie ze sztuką, przez co nie zostanie odrzucona w procesie weryfikacji przez organ, który ma udzielić nam pozwolenia na budowę.

Nie należy próbować oszczędzać poprzez zlecanie wykonania opinii osobom niesprawdzonym i nierzetelnym, ponieważ, jeśli wykryte zostaną w opinii jakiekolwiek błędy, cała sprawa się przedłuży i nie będzie można szybko rozpocząć realizacji inwestycji, co może oznaczać ogromne straty finansowe.

Dodaj komentarz