Dzierżawa mieszkania – czym się różni od najmu?

Dzierżawa mieszkania – czym się różni od najmu?

Mimo że terminy „dzierżawa” i „najem” często są stosowane zamiennie, to jest między nimi sporo różnic. Zobacz, kiedy powinieneś podpisać umowę dzierżawy, a kiedy zaproponować potencjalnemu lokatorowi umowę najmu.

Dzierżawa a najem mieszkania – na czym polega różnica?

Zarówno dzierżawa, jak i najem mieszkania to umowy cywilnoprawne, czyli uregulowane przez kodeks cywilny. Główna różnica między dzierżawą a najmem mieszkania sprowadza się do możliwości pobierania pożytków (zysków) z przedmiotu umowy – w tym przypadku z nieruchomości.

Jeżeli z najemcą podpiszesz:

  • Umowę najmu – w praktyce oddasz najemcy mieszkanie do używania, z kolei on będzie miał obowiązek płacić Ci czynsz. Mieszkania do wynajęcia oferowane są w każdym większym mieście i dlatego szukając lokalu, warto sprecyzować kryteria wyszukiwania, np. mieszkania do wynajęcia w Warszawie”.
  • Umowę dzierżawy – zobowiążesz się w niej nie tylko do oddania dzierżawcy mieszkania do używania, ale również umożliwisz mu pobieranie pożytków. Dzierżawca – analogicznie jak ma to w przypadku najmu – będzie miał obowiązek zapłacić Ci umówiony czynsz.

Najczęściej dzierżawa dotyczy gruntów rolnych. Wówczas dzierżawca może nie tylko z nich korzystać, ale również ma prawo do zebrania plonów, które są traktowane właśnie jako pożytki. Zawarcie umowy dzierżawy mieszkania będzie miało sens, jeżeli najemca będzie czerpał zysk z jego podnajmu.

Utrzymanie nieruchomości w trakcie umowy dzierżawy i najmu

Różnica między umowami dzierżawy i najmu dotyczy również tego, kto ma obowiązek utrzymywać nieruchomość – Ty czy najemca. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, to ciężar ten będzie spoczywał głównie na Tobie – do najemcy będzie należeć tylko wykonywanie drobnych napraw. Ma to bezpośredni związek z regulacjami zawartymi w ustawie o ochronie praw lokatorów – dokładnie precyzują one zakres odpowiedzialności zarówno właściciela mieszkania, jak i najemcy.

Odmiennie kwestia ta prezentuje się w przypadku dzierżawy. Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dzierżawca ma obowiązek dokonywania niezbędnych napraw, aby móc przedmiot dzierżawy oddać w stanie niepogorszonym.

Ile może trwać umowa dzierżawy, a ile umowa najmu mieszkania?

Kwestia maksymalnego okresu, na jaki może zostać zawarta umowa dzierżawy i umowa najmu w przepisach została uregulowana odmiennie. Maksymalny okres najmu zależy od tego, kim są strony umowy.

Jeżeli umowę najmu zawierają między sobą:

  • Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to może ona zostać zawarta na maksymalnie 10 lat.
  • Przedsiębiorcy, to maksymalny okres jest dłuższy. Strony mogą podpisać umowę najmu na okres nawet 30 lat.

Jak sprawa ta wygląda w przypadku dzierżawy? Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeżeli umowa zostanie podpisana na dłużej niż 30 lat, to po upływie tego okresu uznaje się ją za zawartą na czas nieokreślony.

Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wysunięcia przez dzierżawcę żądania obniżenia czynszu, gdy przychód z przedmiotu dzierżawy (np. mieszkania) uległ znacznemu zmniejszeniu. Wymogiem jest jednak, aby dzierżawca nie ponosił odpowiedzialności za okoliczności, które są powodem takiego żądania.

 

Dodaj komentarz